Redactiebureau Boxelaar

Bureauredactie

Redactiebureau Boxelaar verricht redactie- en correctiewerk voor educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen. Het gaat daarbij om: kopijvoorbereiding; redactionele bewerking van een manuscript en het controleren en corrigeren van proeven. Iedere verandering die Redactiebureau Boxelaar in een tekst aanbrengt, is gericht op de verbetering van de leesbaarheid.

Kopijvoorbereiding

Bij kopijvoorbereiding wordt vooral gelet op de structuur van een aangeleverd manuscript. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: de opbouw van de verschillende hoofdstukken; een inventarisatie van de tekstelementen; het controleren en eventueel samenstellen van het voorwerk (titelpagina, copyright vermelding, inhoudsopgave e.d.).

Tekstredactie

Lichte redactie

Hierbij wordt gelet op spelling, de indeling van de tekst, consistentie in literatuurverwijzingen, het gebruik van tabellen en grafieken, consistentie in het gebruik van afbeeldingen, verwijzingen naar afbeeldingen en hoofdstukken, typografische bijzonderheden (cursief, vet, kapitalen e.d.), gebruik van leestekens, opsommingen en witregels, controleren van bijwerk (noten, bijschriften, tabellen e.d.) en nawerk (literatuurlijst, bijlagen e.d.).

Intensieve redactie

Naast bovenstaande wordt hierbij gelet op taalgebruik in relatie tot de doelgroep, perspectief, stijl en logische opbouw.

Proevencontrole

Het controleren van proeven bestaat uit het controleren en corrigeren van het zetwerk op de volgende punten: auteurscorrecties en redactionele wijzigingen en aanwijzingen, paginanummering, voorwerk ( o.a. de inhoudsopgave), kopjes, typografische bijzonderheden, paginaverwijzingen, afbreken van zinnen, leestekens, uitglijders op het gebied van spelling, voorwerk, illustraties, bronvermelding, figuren en tabellen, noten, bijschriften, literatuurlijst, register en bijlagen.

Copyright tekst en beeldİ 2018 Redactiebureau BoxelaarContact: 050-8531415

redactiebureauboxelaar@home.nl

Ingeschreven bij de KvK. In bezit van btw-nummer.afbeelding
© www.mijn-eigen-website.nl (design)