Redactiebureau Boxelaar

Boeken en ICT-uitgaven

Redactiebureau Boxelaar heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een groot aantal boeken en ICT-uitgaven. Een selectie:

Alblas, G. (2015). Inleiding in de psychologie. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Berding, J. & Pols, W. (2018). Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs. 4e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Brinkman, J. (2016). Voor de verandering. Een praktische inleiding in de agogische theorie. 5e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Gramsbergen-Hoogland, Y.H., Deveer, M.A.J. & Leezenberg, M.G. (2016). Persoonlijke kwaliteit. Inzicht, oefening en ontwikkeling. 4 e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Groen, M., Jongman, H. & Meggelen, A. van. (2018). Praktijkgerichte sociale vaardigheden. 3e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Halem, N. van et al. (2016). Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Jager, H. de, Mok, A. & Berkers, P. (2014). Grondbeginselen der sociologie. Inzicht in sociale relaties. 14e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Marijs, A. (2015). De ethische omgeving van de onderneming. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Michels, W. (2016). Communicatiestrategie. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Michels, W. (2017). Essentie van de communicatie. 3e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Mok, A.L. (2015). Arbeid, bedrijf en maatschappij. 7e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Molen. H.T. van der, Simon, E. & Lankveld, J. van (red.) (2015). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Peters, A. & Westerveen, F. (2016). Geowijzer. Kennisbasis, inhoud en didactiek. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Rusinovic, K., Weenink, D. & Wilterdink N. et al. (2017). Samenlevingen. Inleiding in de sociologie. 8e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Simon, E., Hullu, E. de, Smeets, G. & Molen, H. van der (red.) (2018). Klinische psychologie 2. Diagnostiek en behandeling. 3e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Stegeman, N. et al. (2017). Voeding bij gezondheid en ziekte. 7e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Veldman, J., Hofstra, K., Jacobs, A., Koelemij, P.M. & Mehring, E.W. (2016). Exportmanagement. Exporteren en internationaliseren. 7e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Verhoeven, H. (2018). Psychodiagnostiek en assessment. 2e druk Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Werf, R. van der. (2017). Psychologie en sociologie. Basisboek. 7e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Wijsman, E. & Molendijk, W. (2017). Basisboek Sales. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Dam, Q. van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Kolts, R. (2017). Compassion-focused therapy in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Westrup, D. & Wright, J. (2018). ACT voor groepen. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Alloway Working Memory Assessment. Handleiding. (2015). 2e editie. Amsterdam: Pearson.

Bayley-III-NL. Afnamehandleiding en technische handleiding. (2014). Amsterdam: Pearson.

Bayley SNA. Handleiding. (2014). Amsterdam: Pearson.

Beck, J.S. et al. (2018). Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking (BYI-2-NL). Handleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV.

CELF Preschool-2NL. Handleiding. (2012). Amsterdam: Pearson.

Dek, J. et al. (2016). Whitepaper 3: de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Vragenlijst en de Adaptief Gedrag Vragenlijst van de Bayley-III-NL; leeftijdsniveaus en de p90-waarden. Amsterdam: Pearson.

Innerview. Handleiding. (2015). Amsterdam: Pearson.

SP-2NL. Sensory Profile. Handleiding. (2013). Herziene Nederlandse editie. Amsterdam: Pearson.

Bergh, L. van den & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Blom, H. (2015). Interculturele samenwerking in organisaties. professioneel omgaan met verschillen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Blom, H. & Prud'homme van Reine, P. (2016). Effectief samenwerken in interculturele teams. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Bolhuis, S. (2016). Leren en veranderen. Emotie, gedrag en denken. 4e herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Breeman, G.E., Noort, W.J. van, Rutgers, M.R. et al. (2016). De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Cobussen, S., Puyt, E. & Ven, A. van de (2015). Sportbeleid in Nederland. Van verenigings- tot rijksbeleid. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Coole, D. de & Valk, A. (2015). Actief met taal. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Gast, W-J. de & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Leen, J. & Mertens, J. (2017). Praktijkonderzoek in bedrijf. 2e herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Norden, S. van. (2018). Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid op de basisschool. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Valk, A., Baalman, M., Laan, M. van der & Olijhoek, V. (2016). Actief met taal in de zaakvakken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid. Basisboek voor het sociale domein. 3e druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Deckere, H. de, Jonge, W. de, Poel, L. van der et al. (2015). De pedagoog in de spotlights. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Ehlers, S. & Kuipers, M. (2016). Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Engels, R. & Nijhof, K. (red.) (2015). Meisjes in zorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Giesen, T. & Mare, M. de (2015). 'Juf ik ben een kunstenaar'. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Horst J. van der. (2018). Rebel! Wanneer je als professional de hakken in het zand zet. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Kordelaar, N. van (2016). Ik en hoogbegaafdheid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Loon, E.C. van (2018). Regieversterkend leiderschap. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Rutgers, P. (2017). ‘Help, mijn juf is een paard?’ Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Schaffer, J. & Rodolfa, E. (2017). Kompas ICD–10–CM. Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Shapiro, L.E. (2016). Stoppen met zelfbeschadigen. Een hulpboek voor jongeren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Stamhuis, I. (2016). Het Ziezo-model. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Vos, W. de (2015). Daar zijn geen woorden voor. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Vos, W. de (2015). Ja baas! Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Zuthem, J.W. van, Kroon, F., Wunderink, C., Rooijen, S. van & Weeghel, J. van (red.)(2017). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Alphen, M. (2016). Inleiding in de counselling. Amsterdam: Boom uitgevers.

Braet, C. & Bögels, S. (red.) (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom

Donders. W. et al. (2016). Coachende gespreksvoering. 3e druk. Amsterdam: Boom uitgevers.

Emmelkamp, P. & Hoogduin. K. (red.) (2013). Van mislukking naar succes in de psychotherapie. Amsterdam: Boom.

Manders, F. & Biemans, P. (2016). Managen van human resources. Amsterdam: Boom uitgevers.

Tieleman, M. & Graaf, J.W. de (2013). Ontwikkelingsgerontologie. Den Haag: Boom uitgevers Den Haag.

Copyright tekst en beeld© 2018 Redactiebureau BoxelaarContact: 050-8531415

redactiebureauboxelaar@home.nl

Ingeschreven bij de KvK. In bezit van btw-nummer.afbeelding
© www.mijn-eigen-website.nl (design)